NieuwlandGeo Emil Roes, auteur op NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Deeltijdopleiding Geo-informatiemanagement en organisatie

Het gericht toepassen van geo-informatie vraagt om overzicht en inzicht. Deze opleiding voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers, geo-adviseurs, coördinatoren en GIS specialisten op HBO-niveau, levert u de juiste handvatten voor het coördineren van de werkzaamheden rondom GIS.

Bereik in korte tijd uw doel.

De opleiding geeft u de juiste en actuele inzichten om geo-informatie efficiënt in te zetten, zowel binnen als buiten de organisatie. Met onderwerpen als:

 • Organisatie en geo-informatie
 • Fundamenten voor geo
 • Beleid en Wetgeving
 • Toepassingen met geo-informatie

Programma

Achtergrond

Er komt steeds meer informatie beschikbaar met een locatie component. Door onbekendheid over de toepassingsmogelijkheden wordt de beschikbare (geo-)informatie onvoldoende benut. Intelligent gebruik van geo-informatie levert veel op. Met een presentatie van informatie op een kaart zijn veel beslissingen makkelijker te nemen, met een geografische analyse van gegevens heb je een goede onderbouwing voor te voeren beleid.

Geodata is er in de vorm van OpenData (bijvoorbeeld BAG, BGT, BRT en Inspire) maar ook in de vorm van data binnen organisaties met bijvoorbeeld een adres als plaatsbepaling. Deze zijn tegenwoordig eenvoudig op een kaart te tonen, wat inzicht verhogend werkt.

In allerlei sectoren zien we een toename van de inzet van geodata. Bij bedrijven als aannemers, ingenieursbureaus, maar ook binnen de centrale en decentrale overheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van locatie gebonden data in het sociale domein bij gemeenten.

Intelligent gebruik van geo-informatie levert bijvoorbeeld inzicht op in de verspreiding of clustering van een fenomeen. Ook de nieuwe omgevingswet zal volop gebruik gaan maken van geo-informatie.

Lees paper: Locatie Intelligentie

Opleiding Geo-informatiemanagement en organisatie

 • Krijgt u ook steeds meer te maken met toepassingen van geo-informatie?
 • Heeft u of krijgt u beleidsmatig te maken met de inzet van geodata?
 • Heeft u een rol bij de aansturing van de informatievoorziening met een ruimtelijk aspect?

De opleiding geeft u dan ook het inzicht om binnen uw organisatie geografische informatie breed in te kunnen zetten op diverse terreinen en verschillende presentatie of toepassingsvormen.

Actuele kennis

In de opleiding vindt u antwoorden op vragen als:

 • Hoe verbeter ik de informatiepositie van de organisatie door gebruik te maken van geo
 • Hoe maak ik efficiënt gebruik van de beschikbare geo-informatie binnen de organisatie en wat moet ik ervoor doen om tot een goede voorziening te komen?
 • Hoe verbeter ik de ondersteuning van andere afdelingen binnen de organisatie met geo-informatie?
 • Welke geografische data is er en hoe kan ik deze beschikbaar stellen, zowel binnen als buiten de organisatie, en wat zijn daarvan de consequenties?
 • Welke bedrijfs- en beleidsprocessen en wetgeving worden met geo-informatie ondersteund?

Deeltijdopleiding

De opleiding bestaat uit 12 lesavonden en 3 lesdagen en is qua studiebelasting goed naast uw werk te volgen.

Interesse? Schrijf u op tijd in. Wij zien u graag aan de start op 17 september.

Of kent u iemand voor wie deze opleiding interessant is? Stuur deze informatie door.

Programma en inschrijven

De nieuwe software voor het maken van kaarten

Informatie op een kaart geeft direct een overzicht van een gebied. 80 procent van de informatie is gerelateerd aan een locatie. Als je dat in kaart kunt brengen levert dat meerwaarde op: kennis waarmee je betere beslissingen kunt nemen en waar je beter beleid op kunt maken. Onemap is de nieuwe software voor het maken van kaarten, te raadplegen in de kaartviewer en in webpagina’s en apps.

kaartviewer

Het nieuwe webgis.

Onemap ondersteunt door het inbrengen van de geo-component allerlei informatie behoeften. Dat is waardevol in werkprocessen, de energietransitie en bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Onemap is als SaaS (software as a service) beschikbaar, het staat in de cloud en is 24/7 beschikbaar onder een Service Level Agreement. Dat geeft de zekerheid van de bereikbaarheid van uw informatie. 

Onemap past volledig in de Common Ground filosofie: Afgebakende functionaliteiten en gestandaardiseerde interfaces, inzichtelijk in gebruik data en processen, vertrouwd, gegevens vanuit de bron bevraagd, regie op gegevens door rechtmatige eigenaar, en standaarden voor effectieve, efficiënte en veilige samenwerking.

Kaartviewer, geoportaal en API geo-functionaliteit

Onemap heeft een beheeromgeving om geodata in een kaartviewer te tonen. U kunt deze kaartviewer voor elke kaart afzonderlijk uitrusten met functionaliteit die u voor de gebruikers nodig acht. Door geen overbodige functionaliteit aan te bieden houdt u de kaart overzichtelijk in gebruik. Voor mobiel gebruik krijgt u een andere user-interface dan voor een desktop.

Onemap is schaalbaar en breed inzetbaar bij diverse thema’s voor diverse groepen.

Geo-informatie voegt waarde toe aan de data. Onemap is het instrument waarmee u dat eenvoudig, effectief en efficiënt kunt bereiken. Je kunt bijvoorbeeld geofunctionaliteit gebruiken of een kaart aanroepen in eigen software met behulp van API’S.

Zien is geloven! Maak kennis met deze handige software.
In een vrijblijvende demonstratie laten we u de mogelijkheden zien.
Neem contact met ons op.

onemap kaartviewer software

E-learning platform

Helemaal nieuw, ons e-learning platform met webshop. Het Learning Management System houdt precies bij hoever je in een module bent gevorderd en welke modules je hebt gedaan.

En je leert er veel! Theorie en praktijk. 

Wil je leren werken met een Geografisch Informatie Systeem (GIS)? Of ben je een GIS-medewerker die zich verder wil ontwikkelen?

Volg dan één of meerdere van onze e-learning modules. Blader door onze catalogus met modules op het gebied van QGIS, ArcGIS (Pro en ArcMap),  Python en vele anderen.

Het inschrijven op een e-learning module is erg makkelijk:

 1. Kies een module uit onze catalogus
 2. Klik op inschrijven
 3. Maak een account aan of log in
 4. Betaal de module
 5. Begin direct met het volgen van de e-learning

Ga naar het e-learning platform en begin meteen!

Extra capaciteit GIS Medewerkers

Alle expertise op het werkterrein van Geo-informatie in huis hebben, is niet altijd haalbaar. Wij kunnen met een  GIS medewerker een tijdelijk tekort aan expertise invullen met een passende detachering.

Nieuwland beschikt continu over meerdere GIS specialisten die ervaring en affiniteit hebben met de processen en werkwijzen bij (GIS-) afdelingen van waterschappen, provincies, gemeenten en bedrijfsleven.

Of u nu op zoek bent naar een paar extra handen voor conversiewerk, u geo-ict ondersteuning nodig heeft of dat u een projectleider voor uw Inspire – Data Op Orde project wilt inzetten:

Wij hebben de juiste GIS medewerker in huis!

Onze medewerkers werken o.a. aan:
•    Kaartaanvragen en gegevensbeheer
•    Applicatiebeheer en Functioneel Beheer
•    Inspire – Metadata – Dataharmonisatie
•    BGT
•    Complexe GIS-analyses – Modelbuilder – Python
•    Implementatie geoportalen (Open Source, ESRI)
•    Projectleiding en advisering

Onze GIS medewerkers hebben gedegen kennis van GIS en zijn enthousiast en bereidwillig om uiteenlopende zaken aan te pakken.

Gebruik onze ervaring & expertise!

Vraag de brochure aan of maak een afspraak voor een gesprek.

Workshop

Ga naar workshop ->

Nieuwland Geo en IHE Delft lanceren

Online cursus QGIS

Nieuwland en IHE Delft brengen nieuwe online cursus QGIS gericht op waterbeheer / hydrologie / milieu.

GIS is een belangrijk hulpmiddel voor geïntegreerd waterbeheer en milieustudies. GIS kan worden gebruikt om gegevens voor te bereiden voor hydrologische en milieu modellen. Het is ook een essentiële tool voor ruimtelijke planning en visualisatie van ruimtelijke gegevens.

QGIS is een open source desktop Geographic Information System (GIS). Open source software biedt mensen met geringe financiële mogelijkheden om ook GIS te gebruiken.

Zowel IHE Delft als Nieuwland Geo-informatie bieden korte cursussen en op maat gemaakte trainingen in GIS. Deze online cursus over QGIS is ontwikkeld met de bedoeling studenten en professionals te helpen GIS in hun eigen werkomgeving in hun eigen tempo toe te passen.

De online cursus richt zich op de basisvaardigheden. Het e-learningplatform biedt theorie in tekst en video’s en oefeningen met QGIS 3.4.

U leert hoe u een gescande kaart geografisch kunt refereren, vectoren kunt digitaliseren, spreadsheets kunt importeren, attributentabellen kunt samenvoegen, basisvectoranalyses kunt uitvoeren, open gegevens en ontwerpkaarten kunt gebruiken.

Drie ervaren docenten zijn beschikbaar om de deelnemers te helpen tijdens de cursus:

 • Hans van der Kwast (IHE Delft)
 • Peter Kaspers (Nieuwland Geo-informatie)
 • Sabine Schnichels (Nieuwland Geo-informatie)

Het e-learning-platform biedt voor de cursisten een intern forum voor interactie met de docenten.

Tijdens de cursus wordt de kennis getest met interactieve vragen. Aan het eind moet een digitale kaart worden ingeleverd, die wordt beoordeeld door de docenten.

Deelnemers die de online cursus met succes voltooien, ontvangen een officieel QGIS-certificaat.

Meer informatie en registratie op: Learning-gis.com

CRKBO

Als je al een tijdje je sporen verdiend hebt, verdien je ook een certificaat. Al meer dan 25 jaar geven wij een keur aan opleidingen in GIS, geo-informatie en toepassingen met geodata.

Honderden GIS-sers hebben in hun cv een opleiding of cursus van Nieuwland bijgeschreven. De tevredenheid van de cursisten over de hoge kwaliteit en persoonlijke benadering is groot. Erkenning van de kwaliteit is nu ook uitgedrukt in een certificering.

De opleidingsorganisatie van Nieuwland Geo-informatie is per 15 maart 2018 een CRKBO geregistreerde instelling. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring.

Certificering

Om dit certificaat te verdienen is een audit afgenomen waarin onze opleidingsorganisatie op kwaliteit is beoordeeld. Onderdelen van de beoordeling:

 • Tijdige en accurate communicatie met cursisten en het juist verwerken van gegevens in de administratie
 • Omgaan met privacy en geheimhouding van persoonsgegevens en resultaten
 • Kwaliteit van de docenten en actueel kennisniveau (bijscholing + praktijk)
 • Kwaliteit lesmaterialen en de verwerking van cursistenevaluaties ten behoeve van kwaliteitsverbetering
 • Kwaliteit van de e-learning
 • Overzichtelijke voorwaarden en klachtenprocedures

Als gecertificeerde opleidingsinstelling weten toekomstige opdrachtgevers en cursisten hiermee dat Nieuwland voldoet aan standaarden in de markt.

Nieuwland is trots op dit keurmerk. Meer over de CRKBO kwaliteitscode staat op: crkbo.nl/

Dijkwachtlopen met de DijkwachtApp

Langs de grote rivieren in Midden en Oost Nederland werd van 25 tot en met 29 september de grootschalige hoogwateroefening ‘Deining en Doorbraak’ gehouden. Ruim duizend dijkwachten gingen woensdag 27 september de dijk op om 1147 km rivierdijk te inspecteren.

Vijf waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie deden mee. Door samen te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier wilden de crisispartners hun samenwerking op alle niveaus testen en zien hoe hun crisisaanpak in de praktijk verloopt.

Oefening Deining en Doorbraak

Het bericht dat het water in de Rijn bij Lobith een kritieke hoogte bereikte was het startsignaal van de oefening. Achter de dijken langs Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim vier miljoen mensen. De dijken moeten ook bij extreem hoogwater de bewoners van het gebied blijven beschermen.

In het geval van een hoog water calamiteit vinden er continu inspecties plaats op en rond de keringen, om een permanente vinger aan de pols te houden ten aanzien van de conditie van de kering.

Op de dijkposten van waterschap Vallei en Veluwe werd een nieuw instrument ingezet tijdens de hoogwateroefening: de Dijkwachtkaart. Deze kaart toonde alle meldingen die de dijkwachten van het waterschap deden met de DijkwachtApp.

Wachtlopen: ogen en oren van het waterschap

Met de DijkwachtApp kunnen patrouillelopers van een waterschap ten tijde van hoog water op een gestandaardiseerde manier meldingen registreren. De gebruiker dient, afhankelijk van het soort melding dat hij maakt, een aantal vragen verplicht in te vullen. Hij of zij kan desgewenst ook een aanvullende opmerking en foto toevoegen.

De melding wordt vervolgens opgeslagen en kan doorgestuurd worden naar een centrale database omgeving. Daarbij wordt er, op basis van de ingevulde antwoorden, een objectieve ‘ernst’ bepaald aan de hand van een score. Dit gebeurt aan de hand van een systematiek die ontwikkeld is door Waterschap Rivierenland.

In een aparte Dijkwachtkaart (in WebGIS Publisher), worden de meldingen ontsloten. Op de kaart kan een melding worden aangeklikt om te bekijken welke informatie in het veld is geregistreerd. Tevens kan er in deze kaart een maatregel aan de melding worden gekoppeld die vervolgens in de DijkwachtApp weer zichtbaar wordt. De dijkwachters kunnen vervolgens de meldingen monitoren.


Foto: Benno Wonink Fotografie

De dijkwachten van het waterschap Vallei en Veluwe waren uitgerust met de DijkwachtApp. Het was de eerste keer dat het waterschap de app toepaste bij een grootschalige inzet.Tijdens de oefening bleek dat de dijkwachten snel met de DijkwachtApp konden werken en dat app goed functioneert. De dijkwachten waren positief over het gemak en de gestructureerde manier waarop ze melding konden maken van hun waarnemingen.

Waar voorheen de meldingen per telefoon werden gedaan bij de ingerichte dijkpost, bleek dat er op de dijkpost nu veel meer rust was: de melding kwamen via de app binnen waardoor er minder werd gebeld. Door een melding via de app te doen is de locatie meteen bekend (GPS-positie) en een meegestuurde foto geeft direct inzicht in de situatie.

Dijkwachtkaart: meldingen op kaart

Met de Dijkwachtkaart in WebGIS Publisher kan een geautoriseerde gebruiker registraties (inclusief eventueel gemaakte foto’s en toegevoegde opmerking) die in het veld gedaan zijn met de DijkwachtApp inzien. De registraties worden getoond op een ondergrondkaart.

Op de themakaart kun je

– het kaartbeeld beïnvloeden door kaartlagen aan- of uit te zetten, in combinatie met verschillende ondergronden of een luchtfoto.

– de door het systeem berekende objectieve ernst van een registratie zien aan de kleur van het symbool op de kaart en de totaalscore in de getoonde informatie.

– de getoonde registraties op de kaart filteren op status, inspecteur, datum, score, of formulier.

– een maatregel invoeren gekoppeld aan een registratie, die vervolgens in de DijkwachtApp zichtbaar wordt.

Waterschap Vallei en Veluwe:

Het gebruik van de DijkwachtApp zorgt voor rust en overzicht doordat meldingen centraal en op de digitale kaart op de dijkpost binnenkomen.
Jasper van Voorst, Calamiteitenadviseur


Meer informatie over de DijkwachtApp? Stel hieronder uw vraag.

[contact-form-7 id=”45″ title=”Contactformulier 1″]


Waterschap Aa en Maas

Ook waterschap Aa en Maas gebruikt de DijkwachtApp

In het geval van hoogwater of een calamiteit bij een dijk of waterkering moet een waterschap snel kunnen handelen. Zodra een dijkwacht een schade registreert in het systeem, start het proces waarin alle betrokkenen automatisch, tijdig en juist geïnformeerd worden.
Het systeem zet per gebied acties uit en prioriteert deze op urgentie. In een digitaal totaaloverzicht (dashboard) kan iedereen de stand van zaken bijhouden.

Waterveiligheid

Projectleider Martijn van Berkel:

‘Waterschap Aa en Maas staat voor waterveiligheid. We zijn verantwoordelijk voor ruim 300 kilometer waterkeringen. Bij hoogwater of een calamiteit voeren we dan ook veel inspecties, controles, acties en de nodige maatregelen uit. Door het gebruik van verschillende informatiebronnen verliep dit proces voorheen via meerdere afdelingen en formulieren. De informatie was hierdoor minder toegankelijk.

Dijkwacht biedt een digitaal overzicht waarin de verschillende gegevens worden gebundeld en afgewogen. Dit versnelt en versoepelt het proces van signaleren/inspecteren tot het nemen van maatregelen enorm. Ook is het systeem het hele jaar door en bij de meest uiteenlopende situaties inzetbaar; bij hoogwater of een calamiteit maar ook bij droogte of blauwalg. Ten slotte is het digitale overzicht eenvoudig te delen met andere organisaties, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en hulpdiensten. Zo sluit het goed aan bij de implementatie van Netcentrisch Werken.’

Screenshot_dijkwacht_melding_framed

Schademelding via een gedetailleerd formulier

Hoe werkt het?

Het digitale systeem ‘Dijkwacht in Control’ bevat vijf onderdelen. Ieder onderdeel heeft een eigen functie in het proces:

 1. Een dashboard toont alle actuele informatie van inspecties, controles, acties en maatregelen in een geografisch totaaloverzicht. Deze informatie kunnen we zowel in- als extern delen; Het waterschap gebruikt hiervoor WebGIS Publisher.
 2. Dit dashboard wordt gevuld met registraties en controles die dijkwachten en dijkinspecteurs registreren met behulp van de inspectie app Dijkwacht. Het contact tussen de medewerkers op kantoor en buiten verloopt zo snel en soepel;
 3. Een stoplichtenkaart op het dashboard toont de rapportage van de inspecties op basis van de ernst- en urgentiebepaling, ontwikkelt door waterschap Rivierenland;
 4. Het dashboard bevat ook een geautomatiseerd draaiboek. Op basis van interne en externe metingen en voorspellingen worden automatisch acties en maatregelen uitgezet;
 5. Het OnderhoudsBeheerSysteem rangschikt deze acties en maatregelen op prioriteit en beschikbare medewerkers en toont de actuele voortgang op het dashboard.

 

Hoe verder?

Projectleider Martijn van Berkel:

‘Tot nu toe zijn wij en onze dijkwachten erg enthousiast over de vorderingen. Het geeft ons veel energie om zo door te gaan. Uiteindelijk willen we op ieder moment inzicht hebben in de sterkte van de waterkering en de waterveiligheid in ons werkgebied. Dit is een grote stap in de goede richting.’


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Meld u tijdig aan

Praktische informatie