0317 42 17 11 Mail ons

QGIS Analyses

QGIS is de bekendste open source GIS-software die er is. Net zoals elk GIS heeft QGIS ook de tools om prachtige analyses uit te kunnen voeren. Tijdens het volgen van de cursus gaat u leren hoe u een GIS-analyse in zijn algemeen moet aanpakken, maar ook welke tools QGIS tot haar beschikking heeft voor het uitvoeren van analyses. Na een algemene uitleg over het uitvoeren van analyses gaat u aan de slag met een uitdagende case. Deze case is een multi-criteria analyse waarbij er een nieuwe locatie gevonden dient te worden voor de sociale dienst Wageningen.

Naast deze cursus bieden we de cursussen QGIS Muteren en QGIS Kaartopmaak aan.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning modules QGIS Advanced 1 en QGIS Advanced 2 volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

Algemene analyse aanpak:

 • Weet u hoe u een analyse moet voorbereiden op het gebied van data-analyse
 • Weet u hoe een stroomschema kan helpen bij het goed uitvoeren van een analyse
 • Weet u hoe het maken van een logboek kan helpen bij de reproduceerbaarheid van een analyse
 • Weet u wat een multi-criteria analyse is en hoe u deze moet uitvoeren

QGIS Analyse tools:

 • Kan u selectie bij attributen en locatie toepassen
 • Kan u koppelingen maken tussen geo-data en niet geo-data, ter verrijking
 • Kan u buffers maken en gebruiken
 • Kan u de clip functie gebruiken
 • Kan u filters toepassen

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

Voorbereiden analyse:

 • Hoe check kan u checken of de datasets die gekregen/gevonden zijn, goed voldoen aan wat nodig is?
 • Hoe kan het maken van een stroomschema voor het uitvoeren van een analyse helpen bij het proces?
 • Welke vragen kunnen relevant zijn om te stellen aan de opdrachtgever?
 • Wat is een logboek en hoe kan u deze bijhouden bij het uitvoeren van analyses?

Uitvoeren analyse:

 • Gebruik maken van de genoemde tools.
 • Het bijhouden van een logboek tijdens het uitvoeren van de analyse.
 • Het volgen en eventueel aanpassen van het gemaakte stroomschema.
 • Het uitvoeren van de multi-criteria analyse op de juiste manier.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 21 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 29 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 20 november 2023
 • 22 december 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor één van de cursusdata uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager Joy Visscher (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Praktische informatie

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is kennis van geo-informatie en basiskennis van QGIS nodig (volg eventueel eerst onze cursussen: ‘Introductie op Geo-informatie’ en  ‘QGIS Basis’). Naast basiskennis van geo-informatie en QGIS is het handig, wanneer u enigszins bekend bent met de eerder genoemde QGIS-tools.

Tevens wordt van de deelnemers MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 500,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 1 dag
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 5 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

Introductie op geo-informatie

Voordat u kunt beginnen aan het werken met GIS en geo-informatie moet er eerst duidelijk worden wat een GIS precies is en wat we verstaan onder geo-informatie. Deze inleidende cursus ‘Introductie op Geo-informatie’ geeft een eerste kennismaking aan de basisbeginselen. Wat kan een GIS bijvoorbeeld en wat is het verschillen tussen geo-data en informatie? Maar ook komen dingen langs zoals wat voor soort geo-data er beschikbaar is, wat u met deze data kunt en wat de trends en veranderingen zijn die nu spelen of in de toekomst gaan spelen.

Deze cursus is perfect voor diegene die willen beginnen in het geo-werkveld, maar nog niet weten wat het allemaal precies is en wat zij kunnen verwachten.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Weet u wat geo-informatie is, waaruit het bestaat, hoe GIS is ontstaan en wat je met GIS kunt doen.
 • Kent u de verschillende typen (geo)data.
 • Kent u verschillende analysemethoden die met GIS uitgevoerd kunnen worden.
 • Weet u wat de standaarden zijn en hoe deze in de praktijk worden toegepast.
 • Kent u de verschillende basisregistraties, SOR en Omgevingswet in het Nederlandse geo-werkveld.
 • Kent u het belang van topologie en is in staat om topologische regels voor verschillende geografische situaties correct toe te kennen.
 • Kent u de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het vakgebied.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

 • Wat is geo-informatie, waaruit bestaat een GIS, hoe is geo-informatie/GIS ontstaan en wat kan met een GIS worden gedaan?.
 • Inwinnen van geodata om inzicht te krijgen in datatypen, datakwaliteit en open standaarden.
 • De belangrijkste basisbegrippen en geodatastructuren (waaronder topologie).
 • Het correct toekennen van topologische regels voor verschillende geografische situaties.
 • Analysemogelijkheden in een GIS.
 • De laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 6 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 4 september 2023
 • 2 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 4 december 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor één van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Overige informatie

Voorkennis

U kunt deze cursus zonder voorkennis en vaardigheden volgen. Wel wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 500,-.

500,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 1 dag
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 5 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

QGIS Muteren

Met QGIS kunt u uw geodata op veel manieren maken en wijzigen, zowel inhoudelijk (attributen) als geometrisch. QGIS is daarbij sterk gericht op datakwaliteit. U leert diverse manieren om attributen te wijzigen, en hoe u nauwkeurig objecten kunt intekenen, onder andere door gebruik te maken van snapping en tracen.
Naast een grondige basis worden ook gevorderde functies behandeld, zoals het (topologisch) muteren en het fouten opsporen met topologische checks. Verder leert u hoe u projecten kunt inrichten voor specifieke taken, waaronder het automatiseren van het mutatieproces.

Voor gevorderden bieden we u de cursussen QGIS Kaartopmaak en QGIS Analyses aan.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning modules QGIS Advanced 1 en QGIS Advanced 2 volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Weet u wat muteren is en kunt u een muteersessie starten binnen QGIS.
 • Kunt u binnen een bestaande laag nieuwe objecten intekenen en bestaande objecten aanpassen.
 • Kunt u attributen binnen een attributentabel aanpassen.
 • Kunt u nieuwe (tijdelijke) velden aanmaken binnen een attribuuttabel.
 • Weet u welke instellingen gebruikt kan worden om het muteren makkelijker te maken.
 • Weet u hoe snapping kan helpen bij muteren en kan het gebruiken.
 • Kunt u verschillende geavanceerde muteer functies gebruiken (o.a. topologisch bewerken, geometrie repareren en geavanceerd digitaliseren.
 • Kunt u het mutatieproces automatiseren.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

 • Intekenen van nieuwe objecten, aanpassen bestaande geometrie met de standaard tools.
 • Wijzigen van attributen met formulier of veldberekening.
 • Snapping tools (zoals tracen en topologisch bewerken) inzetten om de kwaliteit van de geometrie te verhogen.
 • Geometrie van een object verplaatsen, roteren of aanpassen door onder andere het splitsen of samenvoegen van objecten.
 • Nauwkeurig intekenen van objecten met richting, coördinaat en lengte.
 • Toevoegen en vullen van nieuwe velden bij bestaande objecten.
 • Instellingen waarmee muteren makkelijker wordt.
 • Nieuwe lagen met bijbehorende velden aanmaken en vullen.
 • Inzetten van topologie bij het controleren van bestanden en het muteren van een laag.
 • Objecten (geometrie en attributen) kopiëren uit een andere laag.
 • Bijwerken van de geometrie van een object door deze over te nemen vanuit een andere laag.
 • Corrigeren van fouten in bestanden, zoals duplicaten of corrupte geometrie.
 • Automatiseren van het mutatieproces door standaardwaarden voor attributen te definiëren.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 12 en 13 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 14 en 15 september 2023
 • 9 en 10 oktober 2023
 • 13 en 15 november 2023
 • 18 en 19 december 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Schikken deze data u niet? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: jvisscher@nieuwland.nl.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Overige informatie

Voorkennis

Voor deze cursus is het noodzakelijk dat u basiskennis van QGIS heeft. Daarnaast wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 1000,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 2 dagen
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 5 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

QGIS Kaartopmaak

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil halen uit het opmaken van lagen en kaarten (lay-out) in QGIS, met de bijbehorende cartografisch verantwoorde keuzes. U leert hoe u lagen individueel en in samenhang kunt vormgeven (symbologie, labels, renderen) en hoe u een enkele lay-out en atlas maakt.

In deze module leert u hoe en waar u de verschillende opmaaktypes het beste kunt inzetten. U leert lagen op te maken met de diverse opties voor symbologie en labels, waarbij u de diepte in gaat met betrekking tot het opmaaktype gradueel. Verder leert u hoe u expressies en dynamische teksten kunt gebruiken om uw (atlas)lay-out, symbologie en labels op een hoger plan te brengen.

Voor gevorderden bieden we u de cursussen QGIS Muteren en QGIS Analyses aan.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning modules QGIS Advanced 1 en QGIS Advanced 2 volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Kent u de opties en mogelijkheden voor het opmaken van kaartlagen (symbologie, labels) en het maken van een kaartproduct (lay-out).
 • Kent u het nut en gebruik van de verschillende opmaaktypes en het gebruik van rendering.
 • Kunt u de verschillende opmaaktypen op een cartografisch verantwoorde manier toepassen.
 • Kent u de mogelijkheden voor het opstellen van labels.
 • Kunt u een volwaardige lay-out opstellen.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

 • Cartografische handreiking voor het maken van een goede kaart, met een keuze voor het opmaaktype in QGIS.
 • Gebruik, functie en indeling van paneel Laag opmaken.
 • Opbouw van een symbool met symboollagen en symboollaagtype.
 • Symbologie op basis van Categorieën, Gradueel en Regel-gebaseerde opmaak (schaalafhankelijk en met filters).
 • Gebruik van velden voor rotatie of grootte (data-bepaalde ‘override’).
 • Opmaak en groeperen van labels.
 • Aanpassen van een enkel label (roteren, verplaatsen, opmaak) met de label werkbalk.
 • Kaartproduct (lay-out) met aangepaste legenda, randinformatie en overzichtskaart.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 27 en 28 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 20 en 21 september 2023
 • 16 en 17 oktober 2023
 • 30 november en 1 december 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Schikken deze data u niet? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: jvisscher@nieuwland.nl.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Overige informatie

Voorkennis

Voor deze cursus is het noodzakelijk dat u basiskennis van QGIS heeft. Daarnaast wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 1000,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 2 dagen
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 5 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

QGIS Basis

Ga aan de slag met GIS. Leer in 2 dagen een kaart maken met (uw eigen) geografische data.
In deze inleidende cursus leert u waar u (open) geodata kunt vinden en hoe u in QGIS met deze gegevens een kaart kunt samenstellen.
Analyseer de gegevens, voeg uw eigen opmaak toe en maak de kaart klaar voor publicatie.

Voor gevorderden bieden we de cursussen QGIS Muteren en QGIS Kaartopmaak aan.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning module volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

GIS en QGIS

 • Weet u wat (open source) GIS is.
 • Kent u de indeling en de componenten waaruit QGIS is opgebouwd en kunt u functionaliteit toevoegen via plug-ins.
 • Kent u het doel, opbouw en gebruik van het Browser paneel en Lagen paneel.
 • Kunt u navigeren en informatie opvragen van kaartlagen.

Data

 • Weet u wat vector- en rasterdata, coördinaatstelsels en projecties zijn.
 • Kent u verschillende bestands- en datatypen en weet u hoe u deze kunt laden en opslaan.
 • Weet u wat webservices zijn en hoe u deze en andere gegevens vanuit externe bronnen – zoals het Nationaal Georegister – kunt toevoegen:
  • met de PDOK-plug-in.
  • verbinding met een WMS- of WFS-service.
 • Bent u in staat koppelingen te leggen tussen bestanden.

Visualisatie en Lay-out

 • Bent u in staat om de weergave (symbologie, labels) van lagen aan te passen.
 • Weet u hoe een symbool is opgebouwd en kunt u dit aanpassen.
 • Kunt u de opmaaktypen Categorieën en Gradueel op een cartografisch verantwoorde manier toepassen.
 • Kunt u een volwaardige lay-out opstellen en exporteren.

Opslaan en uitwisselen

 • Kunt u data en stijlen opslaan in een GeoPackage.
 • Kunt u stijlen opslaan en delen via SLD, Laagstijl- en laagdefinitiebestand.
 • Kunt u een Lay-out gebruiken als sjabloon en exporteren naar GeoPDF.

Analyseren

 • Kunt u kaartlagen filteren.
 • Bent u in staat om selecties te maken op attributen, op basis van een waarde of een expressie.
 • Kunt u objecten selecteren op plaats.
 • Kunt u werken met verschillende QGIS gereedschappen.

Muteren

 • Kunt u objecten intekenen en attributen bewerken.
 • Weet u wat snapping is en kunt u dit toepassen.
 • Kunt u attributen muteren met behulp van een veldberekening.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

Achtergrond over:

 • Wat is (open source) GIS, vector- en rasterdata, dataformaten.
 • Coördinatenstelsels en projecties.
 • Webservices en open geodata (PDOK/Nationaal Georegister).

Basisfunctionaliteit

 • QGIS indeling, interface en functionaliteit via plug-ins.
 • Navigeren in de kaart en informatie opvragen van gegevens.
 • Data toevoegen en maken: Geopackage, shapefile, (Excel)tabel met coördinaten.
 • Webservices (WMTS en WFS) toevoegen met en zonder PDOK services plugin.
 • Laagopmaak (symbologie en labels).
 • Kaartopmaak (Lay-out).

Gevorderde functionaliteit

 • Filteren van kaartlagen.
 • Analyse (selectie op attributen en ruimtelijke selectie op locatie, QGIS gereedschappen).
 • Muteren.
 • Koppelen van bestanden.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 7 en 8 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 6 en 7 september 2023
 • 4 en 6 oktober 2023
 • 6 en 7 november 2023
 • 11 en 12 december 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Daarnaast kunt u deze cursus ook online volgen.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Prakische informatie

Voorkennis

Voor het volgen van deze cursus heeft u enige basiskennis van geo-informatie nodig.
Wanneer u nog geen voorkennis heeft, dan raden wij u aan om de cursus ‘introductie op geo-informatie’ te volgen. Er wordt tijdens de cursus MBO+ werk- en denkniveau verwacht van de deelnemers.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 1 week vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 1000,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 2 dagen
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 4 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

ArcGIS Pro Basis

ArcGIS Pro is de volgende generatie GIS waarmee veel gebruikers te maken zullen gaan krijgen. De komende jaren zullen steeds meer ArcMap gebruikers en organisaties overstappen op deze nieuwe GIS-toepassing. Om u en uw organisatie daarop voor te bereiden, heeft Nieuwland een nieuwe e-learning module ArcGIS Pro ontwikkeld die deze overgang soepel kan laten verlopen.
Of u nu een ervaren GIS-gebruiker bent of vanaf nul begint, in drie dagen tijd leert u de belangrijkste toepassingen van het programma kennen en ook de aanpassingen ten opzichte van zijn voorganger. Tevens krijgt u een goede basis om de applicatie in de praktijk te kunnen gebruiken. Hierbij krijgt u ook inzicht in nieuwe onderdelen zoals 3D en Heatmaps.

De cursus ArcGIS Pro is geschikt voor mensen die nog niet met de ArcGIS applicatie hebben gewerkt, of mensen die de overgang van ArcGIS Desktop naar ArcGIS Pro willen maken.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning module volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

Algemeen

 • Kunt u ArcGIS Pro projecten opzetten en bestaande MXD’s importeren.
 • Kent u de belangrijkste bestandsformaten en kunt u verschillende databronnen (incl. webservices) toevoegen.
 • Begrijpt u de structuur van het Contents paneel, het Catalog paneel en de Map Frame en snapt u hun onderlinge verband.
 • Kunt u navigeren en informatie opvragen van kaartlagen.
 • Kunt u de juiste gereedschappen gebruiken voor het visualiseren van kaartlagen.
 • Kunt u een kaart opmaken middels een layout, ook wanneer meerdere map frames worden gebruikt, en kunt u deze exporteren naar een PDF.
 • Kunt u werken met de attribuuttabel.
 • Kunt u verschillende selecties en analyses uitvoeren, zowel op basis van attribuutinformatie, als ruimtelijke ligging.
 • Kunt u Geoprocessing tools gebruiken.
 • Kunt u nieuwe objecten en attributen aanmaken.
 • Kunt u aanpassingen doen op bestaande objecten en attributen.
 • Bent u bekend met de verschillende typen opslagbestanden.
 • Bent u bekend met de verschillende uitwisselingsformaten.

Optionele onderdelen

 • Joins
 • Project templates en project tasks
 • XY Event
 • Heatmap
 • 3D Scene

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

Basishandelingen

 • Opzetten en visualiseren (Map, Insert en View)
  • Opzetten en eigenschappen van een project
  • Interface van ArcGIS Pro.
  • Lokale content en webservices toevoegen.
  • Contents Paneel.
  • Navigeren.
  • Appearance
   • Drawing tools / Symbologie.
   • Effect tools / transparantie en Swipe
   • Visilbility tools / schaalafhankelijkheid.
   • Labels instellen.
 • Kaartopmaak (Layout)
  • Meerdere mapframes opzetten.
  • Toevoegen grafische objecten (noordpijl, legenda, schaalbalk, etc.).
  • Het Content paneel in de layout.
  • Relatie tussen twee mapframes.
  • Uitlijnen van grafische objecten.
 • Opvragen (Map)
  • Basisstructuur van een tabel.
  • Opmaak van een tabel (Design): Kolom toevoegen en waarden berekenen.
  • Charts maken.

Gevorderde handelingen

  • Analyseren (Analysis)
   • Select Feature.
   • Select by Attributes.
   • Select by Location.
   • Geoprocessing tools.
  • Bewerken (Edit)
   • Feature Templates.
   • Templates voor nieuwe objecten maken en nieuwe objecten tekenen (Construction tools).
   • Bestaande objecten muteren (reshape en vertices).
  • Opslaan en uitwisselen (Share)
   • Save as
    • Project bestand.
    • Map File.
    • Layer File.
   • Package
    • Project package.
    • Map package.
    • Layer package.
   • Share as
    • Webmaps.
    • Weblayers.
  • Opslaan en uitwisselen (Share)
   • Project Template.
   • Project Tasks.
   • XY Event data.
   • Join
    • Join attributes.
    • Spatial Join.
   • Heatmap.
   • 3D Scene.

Case (Optioneel)

    • Op zoek naar potentiële locaties in Wageningen voor een nieuw pand van de Sociale Dienst Wageningen.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 7 en 9 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 6 en 8 september 2023
 • 3 en 6 oktober 2023
 • 2 en 3 november 2023
 • 7 en 8 december 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Schikken deze data u niet? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: jvisscher@nieuwland.nl.

Daarnaast kunt u deze cursus ook online volgen.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Overige informatie

Voorkennis

U kunt deze cursus zonder voorkennis en vaardigheden volgen. Wel wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 1000,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 2 dagen
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 5 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

Databases – PostGIS Basis

U wilt uw geografische data ook in een database beheren, maar hoe doet u dat? Een Postgres database kunt u ruimtelijk maken met de extensie PostGIS. Wat voegt PostGIS toe en hoe kunt u uw data in een PostGIS database zetten en gebruiken?

In deze cursus leert u de basis van een ruimtelijke database met behulp van PostGIS en QGIS.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning module volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Weet u wat PostGIS is en wat de belangrijkste componenten zijn.
 • Kunt u een PostGIS database opzetten, vullen en bevragen.
 • Kunt u indexeren en views aanmaken.
 • Kent u de mogelijkheden en verschillen tussen een database als PostGIS en een desktopGIS als QGIS.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

Inleiding

 • Van PostgreSQL naar PostGIS: opzetten en ruimtelijk maken van een database.
 • Componenten van PostGIS: Referentiesystemen (SRID), datatypes, functies.
 • OGC en ISO standaarden.

Basishandelingen PostGIS

 • Overzicht mogelijke geometrie typen.
 • Creëren en vullen tabellen met punten, lijnen, vlakken of een geometriekolom waarin verschillende geometrieën mogelijk zijn.
 • Verschil in omgang met geometrie in QGIS versus PostGIS.
 • Coördinaatstelsels:
  • SRID toekennen.
  • Transformeren van data.
 • QGIS en PostGIS:
  • Importeren data vanuit QGIS naar PostGIS.
  • Inladen PostGIS data in QGIS.
  • Gebruik van DB Manager.

Gevorderde handelingen

 • Indexeren:
  • Wat is indexeren en een (ruimtelijke) index.
  • Maken van ruimtelijke en niet ruimtelijke index.
 • Views:
  • Inzicht in gebruik en voordelen van een view.
  • Maken en verwijderen views
  • Gebruik van views bij ruimtelijke analyse.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 30 oktober 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 29 november 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Daarnaast kunt u deze cursus ook online volgen.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Overige informatie

Voorkennis

Voor deze cursus is het noodzakelijk dat u basiskennis van databases en SQL heeft. Daarnaast wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale cursus ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 500,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.

Duur: 1 dag
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)

Lestijden: 09:30 – 16:00 uur

Aantal deelnemers: 5 – 12

Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

GIS & Internet

Vraagt u zich ook wel eens af hoe al die kaarten op internet en in apps komen? Waarom kunt u eigenlijk kaartlagen en data in uw GIS laden, en zou u uw eigen kaart als webservice kunnen publiceren?

In deze e-learning module GIS & Internet leert u met behulp van GeoServer en QGIS hoe het publiceren van data als webservice werkt.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning module volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Kent u het GIS landschap waarmee GIS data kan worden gepubliceerd.
 • Weet u wat open standaarden en webservices zijn en waarvoor deze worden gebruikt.
 • Bent u in staat om zelf GIS-datasets te publiceren op internet met behulp van GeoServer.
 • Kunt u SLD-opmaak genereren met QGIS en toepassen in GeoServer.
 • Kunt u in QGIS een kaart publiceren met de plug-in QGIS2web.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

Inleiding

 • GIS-Internet Landschap en de componenten: GIS-applicaties, servers, standaarden, bibliotheken en data.
 • Kaartlaagservers.

Standaarden

 • Organisaties: W3C, OGC, Geonovum, OSGeo.
 • Webstandaarden URL en XML.
 • Geostandaarden.
  • WMS/WMTS – Web Map (Tile) Service.
  • Tiling principe.
  • WFS – Web Feature Service.
  • SLD – Styled Layer Descriptor.

Webservice aanmaken in GeoServer

 • Omgevingen (Workspace).
 • Toevoegen van data: Bronnen en Lagen.
 • De kaart tonen met Voorvertoning / OpenLayers.
 • Stijlen.
 • Meerdere stijlen aanbieden bij één laag.
 • SLD Cookbook.
 • Kaartlagen groeperen in GeoServer.

QGIS

 • Data en stijl voorbereiden.
 • Eigen webservice inladen.
 • Kaart als (offline) webpagina publiceren met de Qis2Web-plugin.

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende datum:

 • 30 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 22 september 2023
 • 27 oktober 2023
 • 24 november 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Daarnaast kunt u deze cursus ook online volgen.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Overige informatie

Voorkennis

U kunt deze cursus zonder voorkennis en vaardigheden volgen, enige kennis van GIS is een pre. Wel wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 500,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.

Duur: 1 dag
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)

Lestijden: 09:30 – 16:00 uur

Aantal deelnemers: 5 – 12

Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

Datakwaliteit en metadata

Steeds meer open geo-data wordt gepubliceerd door verschillende overheidsinstanties en bedrijven online. Met deze data worden veel analyses uitgevoerd en kaarten gemaakt. Maar hoe weet je als organisatie of je data goed genoeg is om te publiceren? Of als gebruiker of de data die je wilt gebruiken goed genoeg is voor de analyse of kaart? Binnen deze cursus leert u kritisch te kijken naar GIS-data en de kwaliteit hiervan te beoordelen op het gebied van delen en gebruiken.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Kent u de meest gebruikte kwaliteitsaspecten bij geografische gegevens.
 • Kent u het verschil tussen interne en externe datakwaliteit.
 • Kent u de rol van standaarden bij datakwaliteit.
 • Bent u in staat om een GIS-dataset te beoordelen op kwaliteit.
 • Bent u in staat om metadata conform de ISO normering aan te maken voor een GIS-dataset.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

Theorie

 • Een uitleg over de verschillende kwaliteitsaspecten bij geografische gegevens.
 • Een uitleg over het verschil tussen interne en externe datakwaliteit.
 • Een uitleg over de verschillende ArcGIS Pro gereedschappen ten behoeve van datakwaliteit.
 • Hoe fouten kunnen doorwerken in het eindresultaat.
 • Een uitleg over de rol van standaarden in Nederland en Europa.
 • Een uitleg over het begrip metadata.

Praktijk

 • Het analyseren en beoordelen van een aangeleverde GIS-dataset op basis van verschillende kwaliteitsaspecten.
 • Het aanmaken van metadata voor een GIS-dataset op basis van ISO normering.

Planning

<

De cursus kan worden gevolgd op de volgende datum:

 • 27 september 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 26 oktober 2023
 • 23 november 2023
 • 13 december 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Overige informatie

Voorkennis

Het theoretische gedeelte kunt u zonder voorkennis volgen. Voor het praktijkgedeelte is basiskennis in ArcGIS Pro nodig. Er wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 500,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 1 dag
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 5 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.

ArcGIS Pro Geodatabases

ArcGIS Pro kent het geavanceerde Geodatabase datatype om GIS data te bevatten. Deze biedt vele voordelen en mogelijkheden ten opzichte van andere datatypen. Hoe is een Geodatabase gestructureerd? En hoe richt u een Geodatabase in? Naast GIS-data kunt u in een Geodatabase ook bijvoorbeeld regels instellen om de kwaliteit van uw attribuutgegevens te bewaken, Topologische controles aanmaken om fouten binnen de geometrie op te sporen, op te lossen en te voorkomen, en Annotatie in te stellen die binnen de gehele organisatie gebruikt kan worden.

U kunt in plaats van deze klassikale cursus ook de e-learning module volgen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • Kent u de voordelen van het Geodatabase data-type.
 • Snapt u het belang van een doordacht Datamodel.
 • Bent u in staat om een Geodatabase aan te maken en data hierin te importeren ofwel naar toe te exporteren.
 • Kunt u een Geodatabase inrichten, inclusief het aanmaken en toekennen van Subtypes en Domeinen.
 • Bent u in staat om Geodatabase data op basis van ingestelde Topologische regels te controleren en gevonden fouten te herstellen.
 • Weet u gebruik te maken van Geodatabase Annotatie.
 • Bent u in staat om verschillende Geodatabase toepassingen te gebruiken, zoals Validation rules, topologie en Relationship classes.

Inhoud

De inhoud van deze cursus is:

Basishandelingen

 • Een uitleg over de kenmerken van het Datamodel.
 • Het opzetten, aanmaken, inrichten en beheren van een Geodatabase:
  • Datamodel
  • Attribute domains
  • Subtypes
  • Validation rules
 • Het editen van geografische gegevens met behulp van attribuutdomeinen en subtypes.

Gevorderde functionaliteiten

 • Het doen van Topologie checks en topologiefouten repareren.
 • Het aanmaken van Relationship classes.
 • Het werken met Geodatabase Annotatie functionaliteiten.

Gevorderde functionaliteiten

 • Case Stratenkaart Wageningen
 • Case Plaatsnamen Nederland

Planning

De cursus kan worden gevolgd op de volgende data:

 • 22 en 23 juni 2023

Schikken deze data u niet? Deze cursus wordt ook gegeven op:

 • 18 en 19 september 2023
 • 18 en 20 oktober 2023
 • 16 en 17 november 2023

Wilt u zich nu al inschrijven voor een van de cursussen uit de bovenstaande lijst? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven bij de opmerkingen.

Daarnaast kunt u deze cursus ook online volgen.

Wij kunnen deze cursus eveneens incompany bij u verzorgen. Neem contact op met onze opleidingsmanager (jvisscher@nieuwland.nl) voor een vrijblijvende offerte.

Overige informatie

Voorkennis

Voor deze cursus is het noodzakelijk dat u basiskennis van ArcGIS Pro heeft. Daarnaast wordt MBO+ werk- en denkniveau verwacht.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meldt u zich via internet aan, dan krijgt u een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de klassikale training of opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Overige informatie

De cursus vindt plaats in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Kosten: € 1000,- excl. BTW, incl. lesmateriaal.
Duur: 2 dagen
Waar: Hoofdkantoor Nieuwland (Hesselink van Suchtelenweg 4, Wageningen)
Lestijden: 09:30 – 16:00 uur
Aantal deelnemers: 5 – 12
Certificaat: U ontvangt uw NieuwlandGeo deelnamecertificaat, wanneer u de cursus heeft afgerond.


“Domein- en beleidskennis had ik al, maar inzicht in de toepassingen van geo ontbraken nog. Ik heb de opleiding met name gedaan om een breed overzicht te krijgen van het geowerkveld, om vanuit daar de koppeling te kunnen leggen naar…

Heldere koppeling tussen theorie en eigen praktijk. Floris Seijben

Bekijk aanbeveling

Joselien Folkers over de Opleiding Basis Geo-informatie (review op Springest): “Ik ben heel tevreden over de opleiding, er was veel individuele aandacht en hulp. Kwaliteit was hoog, aan de deelnemers werden ook best hoge eisen gesteld, maar altijd op ontspannen…

Joselien Folkers

Bekijk aanbeveling

Zeer verhelderende opleiding en goed gestructureerd. Ik ben weer up-to-date rondom alle GIS gerelateerde ontwikkelingen, wetgevingen en standaardisatie (nationaal en internationaal).

Guus Claessen – Grontmij

Bekijk aanbeveling

Ook mijn huidige werkgever, waar ik inmiddels al weer een tijdje met veel plezier werk, heeft de opleiding hoog op waarde geschat. Dit is voor hem van doorslaggevend belang geweest mij een baan aan te bieden.

Edwin Pleijsier – Arcadis

Bekijk aanbeveling

Ik ben een opleiding gaan zoeken die mij ondersteunt in het maken van een beleidsplan. Het is interessant om medecursisten te ontmoeten van bijvoorbeeld de luchtmacht, een veiligheidsregio en ook andere gemeenten. Zij hebben met dezelfde problematiek te maken, maar komen ook andere problemen tegen. De oplossingen die zij bedenken zijn vaak heel verschillend.

Jan Pieter Den Boer – Gemeente Elburg

Bekijk aanbeveling

Gelukkig is de dosering in de opleiding goed: er wordt niet te lang over onderwerpen doorgezaagd en er is een prettige afwisseling tussen moeilijke en makkelijke onderdelen.

Dirk Klaaren – Vitens

Bekijk aanbeveling

Schrijf nu in