NieuwlandGeo » Categorieën » Opleidingen
0317 42 17 11 Mail ons

Opleiding Basis Geo-informatie voor Veiligheidsregio’s

Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie en de toepassing daarvan in het werkveld van de veiligheidsregio’s.

Geo-informatie is van grote meerwaarde in de dagelijkse praktijk; bijvoorbeeld bij uitval van vitale voorzieningen, grote en complexe branden, controleren van pandemieën alsook voor die info die nodig is voor de toegankelijkheid (repressieve objectinformatie) en veiligheid.

Daarom heeft de veiligheidssector behoefte aan meer medewerkers met vaardigheden en kennis van Geografische Informatie Systemen. NieuwlandGeo en de Veiligheidsregio’s organiseren daarom gezamenlijk een opleiding voor de veiligheidssector.

Aan de verschillende cursussen en opleidingen uit het opleidingsprogramma van NieuwlandGeo hebben in de loop der jaren veel medewerkers van veiligheidsregio’s deelgenomen. Dat heeft ertoe geleid dat we nu speciaal een opleiding hebben opgezet met casussen en data van de veiligheidssector.

Inhoud

De opleiding Basis Geo-Informatie is gericht op het verkrijgen van de juiste kennis en vaardigheden voor een toekomstige GIS-medewerker. Het lesprogramma bestaat uit drie blokken en bevat alle vakken en practica om met GIS aan het werk te kunnen.

Tijdens de opleiding worden door middel van klassikale lessen en cases alle relevante onderwerpen van het geo-vakgebied behandeld. Deze editie van de opleiding wordt bij de veiligheidsregio Brabant-Noord in ’s Hertogenbosch verzorgd. De opleiding wordt afgesloten met een praktijktoets en een schriftelijk examen.

Lesprogramma

De volgende studievakken vormen het lesprogramma van de opleiding:

Blok 1 Basis Geo-informatie en GIS

 • Introductie op geo-informatie
 • QGIS Basis

Blok 2 Beroepstaken

 • Analyseren en Presenteren met QGIS
 • Databeheren in QGIS en Services

Blok 3 Verdieping GIS

 • Databases – SQL Basis
 • Databases – PostGIS Basis

Afsluiting

 • Praktijktoets
 • Schriftelijk examen 

Tijdens de opleiding wordt gewerkt met de nieuwste longterm release van QGIS.

Planning

Voor wie: De opleiding is bedoeld voor medewerkers van de veiligheidsregio’s met MBO+/HBO werk- en denkniveau zonder of met weinig GIS ervaring.

Wanneer: 15 november 2023 t/m 10 april 2024.

Meld je aan via onderstaand inschrijfformulier voor deze editie.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op: jvisscher@nieuwland.nl.

Lesdagen: De meeste lesdagen zijn gepland op woensdag. Soms op dinsdag of donderdag.

Tijden: Alle lessen beginnen om 09:30u en eindigen om 16:00u.

Waar: Veiligheidsregio Brabant-Noord in ’s Hertogenbosch.

Praktische informatie

Studiebelasting: De opleiding bestaat uit 9 verplichte lesdagen en 4 toetsingsdagen. De lesdagen en examens vinden plaats in ’s Hertogenbosch.

Investering: De kosten voor de opleiding bedragen € 4.200,- (excl. BTW) per deelnemer. De kosten voor het lesmateriaal zijn inbegrepen in boven genoemde prijs en worden verstrekt door NieuwlandGeo Opleidingen.

Aantal deelnemers: 8 – 12

Diploma en examen: De opleiding wordt afgesloten met een praktijktoets en schriftelijk examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een NieuwlandGeo-instituut diploma.

Inschrijving: Na inschrijving ontvang je van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Meld je je via onze website aan, dan krijg je een automatische bevestiging per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de opleiding ontvang je een uitnodigingsbrief met het programmaoverzicht en een routebeschrijving.

Na de opleiding

Resultaat: Het resultaat van de opleiding is dat de deelnemer aan het einde van de opleiding aan de slag kan met GIS voor het werkveld.

Post-hbo opleiding Geo-informatievoorziening

Geo-informatie krijgt een steeds grotere rol binnen organisaties en bedrijven. De post-hbo opleiding Geo-informatievoorziening geeft u de handvatten voor het coördineren van alle activiteiten rondom geo-informatieprocessen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding aan bod:

 • Introductie op Geo-informatie
 • Geo-organisatie en projectmanagement
 • Projectopdracht
 • Projectcommunicatie
 • Cartografie
 • GIS-datamodellen en databases
 • Datakwaliteit & Metadata
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Open data en Open standaarden
 • Spatial Data Infrastructure(SDI)
 • Geo-App technologie
 • Internet GIS technologie
 • Praktijkexcursie

Verschillende colleges worden gecombineerd met klassikale en online practica. Daarnaast zijn de deelnemers gedurende de opleiding bezig met een projectopdracht die als een rode draad door de opleiding loopt. De opgedane kennis wordt dan gelijk tijdens de opleiding toegepast!

Praktische informatie en planning

Voor wie?: De opleiding is bedoeld voor geo-adviseurs, geo-coördinatoren, geo-informatiemanagers, beleidsmedewerkers, projectleiders en GIS-specialisten uit de private en publieke sector.
Toelatingseisen: U beschikt minimaal over een hbo-diploma of over 4 jaar aantoonbaar hbo denk- en werkniveau.
Studiebelasting: De totale studiebelasting van de opleiding bedraagt 180 uur, waarvan 80 uur ingeroosterd zijn aan lessen / bijeenkomsten / examen. U dient rekening te houden met 100 uren voor het voorbereiden van de lessen en het schriftelijk examen.
Investering: De kosten voor de opleiding bedragen € 4.200,- (excl. BTW) per deelnemer. Eventueel kunt u de kosten gespreid in 4 termijnen van elk € 1.050,- betalen.
De kosten voor het lesmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.
Aanmelding: U kunt zich via onderstaand inschrijfformulier aanmelden voor deelname aan deze opleiding. U kunt dit tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de opleiding doen.
Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de opleiding ontvangt u een uitnodigingsbrief met het rooster, de studiegids en een routebeschrijving.
Diploma en examen: De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Daarnaast werken deelnemers in een groep van twee á drie personen aan een projectopdracht. De opleiding is geaccrediteerd door Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland.
Indien u de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvangt u het officieel erkend post-hbo diploma.
Wanneer: 12 september 2023 t/m 23 januari 2024.
Lesdagen: De opleiding bestaat uit 12 lesavonden en 4 lesdagen. Vaste lesavond is dinsdag. Vaste lesdag is vrijdag.
Tijden: Iedere lesavond start om 18:30 uur en duurt tot 21:30 uur. De lesdagen starten om 09:30 uur en eindigen om 16:00 uur.
Waar: De lesavonden worden in Utrecht verzorgd en de lesdagen in ons opleidingslokaal in Wageningen.

Meld u aan via onderstaand inschrijfformulier voor deze editie.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: jvisscher@nieuwland.nl of jtjoeawie@nieuwland.nl.

Resultaat

Na deze opleiding:

 • heeft u de juiste en actuele inzichten binnen het vakgebied om geo-informatie efficiënt te gebruiken en beschikbaar te stellen, zowel binnen als buiten uw organisatie.
 • kunt u actuele en wettelijke ontwikkelingen beoordelen op toepasbaarheid.
 • bent u in staat om in projectvorm een eigen geo-informatievoorziening vorm te geven en weet u wat er hierbij komt kijken.
 • heeft u via een excursie en ervaringen van de andere deelnemers kennis genomen van de geo-informatievoorziening bij andere instanties.

Erkenning

Onze post-hbo opleiding is officieel erkend als PHBO Registeropleiding en wordt jaarlijks geëvalueerd op inhoud, kwaliteit en praktijkrelevantie. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Deelnemers die met goed gevolg de opleiding hebben afgerond, ontvangen het officieel erkende PHBO-diploma van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Daarnaast worden de geslaagden opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.


“Domein- en beleidskennis had ik al, maar inzicht in de toepassingen van geo ontbraken nog. Ik heb de opleiding met name gedaan om een breed overzicht te krijgen van het geowerkveld, om vanuit daar de koppeling te kunnen leggen naar…

Heldere koppeling tussen theorie en eigen praktijk. Floris Seijben

Bekijk aanbeveling

Joselien Folkers over de Opleiding Basis Geo-informatie (review op Springest): “Ik ben heel tevreden over de opleiding, er was veel individuele aandacht en hulp. Kwaliteit was hoog, aan de deelnemers werden ook best hoge eisen gesteld, maar altijd op ontspannen…

Joselien Folkers

Bekijk aanbeveling

Zeer verhelderende opleiding en goed gestructureerd. Ik ben weer up-to-date rondom alle GIS gerelateerde ontwikkelingen, wetgevingen en standaardisatie (nationaal en internationaal).

Guus Claessen – Grontmij

Bekijk aanbeveling

Ook mijn huidige werkgever, waar ik inmiddels al weer een tijdje met veel plezier werk, heeft de opleiding hoog op waarde geschat. Dit is voor hem van doorslaggevend belang geweest mij een baan aan te bieden.

Edwin Pleijsier – Arcadis

Bekijk aanbeveling

Ik ben een opleiding gaan zoeken die mij ondersteunt in het maken van een beleidsplan. Het is interessant om medecursisten te ontmoeten van bijvoorbeeld de luchtmacht, een veiligheidsregio en ook andere gemeenten. Zij hebben met dezelfde problematiek te maken, maar komen ook andere problemen tegen. De oplossingen die zij bedenken zijn vaak heel verschillend.

Jan Pieter Den Boer – Gemeente Elburg

Bekijk aanbeveling

Gelukkig is de dosering in de opleiding goed: er wordt niet te lang over onderwerpen doorgezaagd en er is een prettige afwisseling tussen moeilijke en makkelijke onderdelen.

Dirk Klaaren – Vitens

Bekijk aanbeveling

Volg de opleiding

Lees meer