NieuwlandGeo groenonderhoud maaibestek aannemer cultuurtechniek - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons
Ieder jaar efficiënter

Cultuurtechniek:
groenonderhoud maaien

Groenbeheer in maairondes

Maaien voor een waterschap, maaien voor een gemeente, een natuurbeheerorganisatie en voor particulieren. Het zijn werkzaamheden met een eigen karakter. Aannemers cultuurtechnische werken sluiten hun werkproces aan op het aangeleverde maaibestek van hun opdrachtgevers.

Om het werk efficiënt uit te voeren maakt de uitvoerder een logistieke planning en werkt hij met gespecialiseerd personeel.

Die goeie ouwe tijd

Het hele beheergebied werd ingedeeld op uit te voeren werkzaamheden door verschillende ploegen. Kilometers maaivakken werden ingetekend op een kaart en een ploeg ging met een grote ingekleurde kaart op pad. De voorman verdeelde het werk en reed het gebied rond om te zien hoe de uitvoering verliep. Althans, zo ging dat vroeger.

Johnny van der Loos, uitvoerder:

“Aan het eind van de dag werd de status van het werk met elke ploeg doorgenomen. Daar was je wel een aantal uren mee zoet. Op vrijdag werden de kaarten van de ploegen handmatig overgetekend in een verzameld kaartbeeld. Dan doe je dubbelwerk en het is foutgevoelig. Pas als je dat gedaan had, had je het overzicht. Dan moest je gaan herplannen. Tussentijds kon je nauwelijks monitoren en bijsturen.”

Met als gevolg dat er stukken werden vergeten of dat bijvoorbeeld het slootvuil niet werd opgeruimd.

maaibestek maaibeheer

Nieuw in het werkproces van de aannemer

Tegenwoordig zijn de ingeplande werkzaamheden op een kaart op een tablet te bekijken. In de MaaiApp kan iedere ploeg de geplande en de uitgevoerde regels van de betreffende maaironde inzien. Voordeel is meteen dat je niet afhankelijk bent van medewerkers met goede gebiedskennis. Door ziekte of vakantie hoeft het werk niet stil komen te liggen. Een medewerker logt in en kan het geplande werk eenvoudig vinden. De MaaiApp is simpel in gebruik zodat ook een inhuurkracht er direct mee kan werken.

Nico Rodenburg, ICT ‘er:

“De medewerkers waren vooraf erg sceptisch. Bij de introductie van de MaaiApp hebben ze een halve dag instructie gekregen. Daarna liepen ze er zo mee weg. Ook de ‘digibeten’ waren vrijwel meteen enthousiast.

In praktijk gaan medewerkers meteen nieuwe slimme toepassingen bedenken. De MaaiApp werd zo al snel een communicatie middel tussen de ploegen: ‘Let op: grote kraan kan hier niet, kleine wel!’ De gebiedskennis wordt zo steeds groter en de kennis wordt onderling gedeeld. Het gaat toch al gauw om 900 km aan maaivakken. ”

maaibeheer

Planning en uitvoering in beeld  

De aannemer krijgt van de opdrachtgever in een maaibestek de maaivakken digitaal op kaart aangeleverd (in een GIS-bestand). In de toepassing WebGIS Publisher tekent de uitvoerder zelf ook de ‘boerensloten’ in; de werkzaamheden in opdracht van particulieren, meestal agrariërs. De uitvoerder maakt de planning van de maaibeurten binnen het gevraagde tijdsvak van de opdrachtgevers en koppelt die aan de maaiploegen.

Op de tablet zien de medewerkers het ingeplande werk en registreren na afloop wat ze hebben gedaan. Op kantoor kan de uitvoerder de werkzaamheden volgen in de kaartregistratie van Maaikaart (WebGIS Publisher). Dat geeft op het eind van de dag een goed overzicht van de voortgang van het werk. Ook de meldingen zijn zichtbaar in de kaart, ingedeeld in verschillende typen zodat je de problemen er zo uit kunt filteren.

De verdwenen voorman

De App wordt inmiddels ook voor onderlinge communicatie gebruikt. De handmaaiploeg loopt als eerste de maaivakken af. Zij zijn eigenlijk de verkenners van het gebied. De meeste meldingen zijn van hun hand.

Jessy Vogelenzang, handploeg:

“Wij werken eigenlijk vooraf. We maaien rondom de objecten als bomen, verkeersborden, en lantaarnpalen. We zien bijvoorbeeld ook of er een beschermde orchidee in de berm staat of een vogelnest langs de waterkant. Dat melden we in de app op de kaart door op de locatie een stip met een opmerking en een foto te plaatsen. Collega’s die de volgende dag met een trekker de vlakken gaan maaien, kunnen daar dan rekening mee houden. Maar ook een schade of belemmering melden we op kaart”.

De meldingen over flora en fauna zijn ter bescherming maar voor aannemers geldt ook dat ze hiermee hoge boetes voorkomen. De meldingen op de kaart leveren door de tijd ook veel kennis over het gebied op. Daar kun je in de volgende maaironde profijt van hebben.

Uitvoerder Johnny:

“Als er overhangende takken zijn of een andere belemmering voor de uitvoering van het werk kan ik met de opdrachtgever communiceren of hij wil dat ik het probleem oplos. Dat leidt soms tot betaald meerwerk en vaak tot een snellere oplossing van het probleem. De voorman in het veld is een vervallen functie; het scheelt ons 3-6 uur per dag per ploeg van 6.”

Communicatie met de toezichthouder

De oplevering van het werk door de aannemer gebeurt tegenwoordig ook een stuk makkelijker.

De uitvoerder dient uitgevoerde werk bij de toezichthouder van de opdrachtgever in, nadat hij dit zelf heeft nagelopen en goedgekeurd.

De toezichthouder ontvangt een kaart met de ingediende maaivakken. Nadat hij als toezichthouder de uitvoering heeft gecontroleerd, verandert hij de status in Akkoord / Niet akkoord. Deze kaart is een zeer praktisch communicatiemiddel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De toezichthouder heeft ook een inspectiekaart met meldingen en foto’s van de gerapporteerde belemmeringen in de uitvoering. Door het tussentijds melden van de knelpunten is er veel minder discussie over de uitvoering en wordt er eerder naar een oplossing toegewerkt. De toezichthouder neemt het maaibestek hierbij als uitgangspunt.

Ieder jaar beter

Ook zonder internetverbinding kan met de maaiApp gewerkt worden. Dit is een belangrijke voorwaarde omdat de internetdekking in het buitengebied niet altijd voldoende is.

Voor zowel opdrachtgevers als aannemers heeft het aanleveren van het bestek in een digitale kaart veel voordelen. Het is helder wat de opdracht omvat; berekeningen en planning en de communicatie hierover zijn eenvoudiger geworden.

De kaartapplicatie levert rapportages waarmee een inzichtelijke indiening van de factuur mogelijk is waarmee een snellere factuurafhandeling ontstaat.

App en de registratie op de kaart verhogen daarmee de efficiëntie, besparen tijd en verlagen de kosten. Geld dat geïnvesteerd kan worden om ieder jaar efficiënter te gaan werken.

Dick Klok Cultuurtechniek / Aannemersbedrijf P. Vis uit Heenvliet draait dit jaar voor het derde seizoen met de ‘MaaiApp’.

Ook geïnteresseerd? Bel 0317 421711 en vraag naar Sjaak Dieleman.

Vraag naar onze referenties.


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Efficient en doeltreffend

Vraag om een demo